ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКО- ЛУГАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (1991–1993)

  • диякон Микола Рубан Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк)
Ключові слова: єпископ Полікарп (Гуц), Донбас, Православ’я, інституалізація, Українська Православна Церква Київський Патріархат

Анотація

У статті проаналізовано історичні передумови та обставини утворення й організаційного становлення Донецько-Луганської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату 1991 – 1993 рр. Процес інституалізації автокефального руху в першій половині 1990-х років є однією з найменш досліджених сторінок вітчизняної церковної історіографії, оскільки існує велика кількість питань, які потребують своєї детальної розробки. Отже, мета запропонованої розвідки – окреслення історичних подій раннього періоду інституалізації Донецько-Луганської єпархії УПЦ Київського Патріархату. Актуальність статті полягає у спробі дослідження подій довкола історії Православної Церкви на Донбасі без традиційних історичних кліше, оскільки потреба системного підходу до формування концептуальних стратегій подолання церковного розділення потребує врахування регіональних тенденцій релігійного життя українського суспільства ХХ століття. Вважаємо, що причини розколу Українського Православ’я ґрунтувались не тільки на суперечності визначення канонічного статусу УПЦ, але й на неусвідомленні глибоких потреб нормалізації внутрішньоцерковного життя, переосмислення сталих норм позабогослужбової діяльності громад у посттоталітарний період. Висвітлено обставини архіпастирського служіння єпископа Донецького та Луганського Полікарпа (Гуца) – першого ієрарха УПЦ Київського Патріархату на Донбасі, форми громадської і суспільно-політичної діяльності архіпастиря. На початку 1990-х років єпископу Полікарпу вдалося закласти фундамент процесу інституалізації УПЦ Київського Патріархату на Донбасі та ініціювати низку нагальних соціальних проектів, які, на жаль, не були повністю реалізовані через складне соціальне, політичне та економічне становище перших років незалежності України, і особливо – передчасну кончину ієрарха. У наш час вивчення історії розвитку православних конфесій на Донбасі ускладнюється нестабільною політичною ситуацією в регіоні. На жаль, унікальні матеріали фондів Луганського та Донецького обласних архівів залишаються недоступними для українських дослідників, утім, поступова актуалізація цієї проблеми відкриває шляхи до вдалих перспектив її подальшого дослідження.

Опубліковано
2021-07-19
Розділ
Статті