Рік заснування – 1859.

Рік відновлення – 2003.

Галузь знань – Богослів'я.

Спеціальність – Богослів'я.

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності «Богослів’я» (наказ Міністерства освіти й науки України від 21 грудня 2015 року за № 1328).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18844-7644Р від 03 квітня 2012 року