МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКОВНО- УЧИТЕЛЬНА ШКОЛА ПРИ КИЄВО-ЗОЛОТОВЕРХОМУ МОНАСТИРІ (кін. XIX ст.)

  • Тарас Васильович Кузьменко КПБА
Ключові слова: Свято- Михайлівський Золотоверхий монастир, настоятель, школа, учні, навчальні посібники, бібліотека, виховання

Анотація

 

 У статті показано стан початкової освіти в Російській імперії в ХІХ ст., створення особливої синодальної комісії під головуванням архієпископа Холмського Леонтія (Лебединського), яка розробила „Правила про церковноприходскі школи”, затверджені 13 травня 1884 року, прийняття нових програм для церковно- учительних шкіл, в яких було дещо розширено предмети викладання і тижневе навантаження. Висвітлено діяльність церковно-учительної школи, заснованої настоятелем Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря преосвященним єпископом Ієронимом (Екземплярським) у 1890 році, відображається кількість навчальних предметів, наповнення школи науковими посібниками, бібліотекою, звертається увага на виховання учнів у церковно-релігійному дусі, на практичне привчання учнів до вчительської справи у сільській місцевості, учнівський побут школи, її вплив на освіченість українського суспільства. Проаналізовано курс навчання учнів, навчальні предмети в школі, склад викладачів. Відображено навчальний час в школі, щоденний порядок життя учнів. Показано вимогливість до майбутніх учнів, які обиралися за екзаменом, найбільш підготовлені і здатні до засвоєння курсу у дворічний термін. З такими учнями викладачі не зупинялися на повторення курсу першого року двокласних шкіл, а продовжували вивчення предметів далі, відповідно другому і третьому року навчання в тих школах. Висвітлено багаторічний досвід викладачів, який показав, що дворічного терміну, було цілком достатньо для повного засвоєння учнями всіх предметів; а щорічні іспити учнів на отримання звання вчителя, що проводилися комісією з викладачів семінарії, підтверджували добрі успіхи. Розглянуто штат викладачів в школі, їх побут та умови проживання. Визначено роль церковно-учительної школи у приготуванні постійних вчителів для церковно- парафіяльних шкіл, здібних помічників для пастирів Церкви в справі просвічення народу. Розкрито виконання головного завдання церковно- учительної школи – виховання у майбутніх вчителях істинного християнського православно-церковного настрою. Показано великий набір навчальних посібників, який давав можливість надати учням Михайлівської школи набагато більше корисної інформації ніж передбачено програмою, що сприяло в майбутньому підвищенню рівня початкової освіти серед українського народу.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Статті