ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ РЕЧЕННЄВИХ ПОБУДОВ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

  • Валерій Андрійович Олійников Київська православна богословська академія
Ключові слова: кличний відмінок, підмет, присудок, предикативний зв’язок, транспозиційно-синтаксична форма координації, конфесійні звертання

Анотація

У статті закцентовано увагу на трьох основних лінгвістичних концепціях, що відображають проблему визначення граматичного статусу звертання; проаналізовано синтаксичні зв’язки та формально-синтаксичну організацію речень зі звертаннями; схарактеризовано репрезентанти присудка-імператива й присудка-неімператива, які моделюють конструкції з вокативними одиницями; з’ясовано первинні та вторинні формально-синтаксичні функції кличного відмінка; вирізнено односкладні вокативні конструкції; теоретичні положення побудовано на специфічному фактичному матеріалі, зокрема богослужбових текстах (акафістах) Української Православної Церкви, що ще не був предметом студіювання в такому аспекті.

Опубліковано
2019-05-18
Розділ
Статті