БЛОГОСФЕРА ЯК ІННОВАЦІЙНА СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СПЕЦИФІКА ТА МОЖЛИВОСТІ

  • Roman Grishchuk КПБА
Ключові слова: пастирська діяльність, місіонерство, блог, блогер, блогосфера та її функції, інтернет

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей блогосфери як інноваційної соціальної платформи для місіонерської діяльності та пастирського служіння в мережі Інтернет. Витлумачено основні переваги й складнощі місіонерської практики православного пастиря у віртуальному просторі. Витлумачено авторське релігійно-богословське розуміння понять «блог», «блогер», «блогосфера» та унаочнено найусталеніші різновиди блогів й схарактеризовано їх особливості. Сформульовано та обґрунтовано систему класифікації блогів, в основу якої покладено чотири характерні ознаки: 1) авторство (один автор чи авторський колектив), 2) наявність мультимедіа, 3) ідейно-ціннісна спрямованість та зміст, 4) технічна база. Головний зміст статті – науково-богословська рефлексія місіонерської діяльності священнослужителів у блогосфері, а тому тут ґрунтовно схарактеризований методологічний інструментарій (методи, способи, соціально-психологічні, педагогічні та власне душпастирські прийоми). Проаналізовано особливості спілкування в блогах, головною метою якого має бути, з одного боку, спільне вивчення основ православної віри, морально-етичних принципів й соціальної доктрини Церкви, а з іншого – формування динамічної вселенської (всесвітньої) православно-інформаційної оболонки з її мемами як одиницями соціально-релігійної і духовно-культурної взаємодії. Розглядаючи блогосферу як складову частину комунікативного простору інтернет, дослідницьку увагу зосереджено також на виявленні дисфункції, її явних і латентних функцій.

Опубліковано
2021-07-19
Розділ
Статті