МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ У ПРАЦІ «КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ (МИШЛЕ) И ЕЕ НОВЕЙШЕЕ КРИТИКИ» ПРОФЕСОРА Я. О. ОЛЕСНИЦЬКОГО

  • Rostyslav Diduh KTA
Ключові слова: Біблія, книга Притч, методологія, дослідження, біблеїсти, критика, київська православна богословська традиція, Я. О. Олесницький.

Анотація

У статті проаналізовано фундаментальну працю відомого вітчизняного богослова, біблеїста та археолога КДА Якима Олексійовича Олесницького, присвячену дослідженню Священного Писання Старого Завіту, у якій заслужений ординарний професор розглядає ті теми й питання, що цікавлять біблеїстів і сьогодні: авторство Книги Притч, оригінальність тексту, дослідження неправославних авторів. І, що важливо, Олесницький сам як знавець іноземних мов, зокрема біблійних, досліджує книгу та напрацьовану вченими джерельну базу на оригінальних мовах.

Також у цій праці розкрито критичний підхід професора до тлумачення західними богословами книги Притч, зокрема заглиблюємось в полеміку з ними і показуємо глибину й ідейність Я. Олесницького та його внесок у розвиток київської православної біблійної традиції.

Опубліковано
2021-07-15
Розділ
Статті