БАХМУТСЬКІ ЦЕРКОВНОПРИХОДСЬКІ ШКОЛИ – ПЕРВИННІ ЛАНКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

  • Микола Ярмусь
Ключові слова: Православ’я, Бахмут, Донбас, церковноприходські школи, земства.

Анотація

У статті здійснено спробу дослідити умови та особливості становлення початкової освіти у Бахмутському повіті в контексті розбудови церковноприходських шкіл. Висвітлено обставини співучасті православного духовенства та земських установ у духовному та соціально-культурному розвитку регіону. Проаналізовано процес історичного розвитку первинних ланок початкової освіти на Донбасі.

Опубліковано
2019-05-18
Розділ
Статті