Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: протоієрей Олександр Трофимлюк (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2019. – № 19 (191). – 210, [6] с.

Рекомендовано до друку вченою радою Київської православної богословської академії (протокол No 7 від 14 червня 2019 року).

Опубліковано: 2020-05-02

Весь випуск

Статті