Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2018. – № 18 (190). – 389, [3] с.

Рекомендовано до друку вченою радою Київської православної богословської академії (протокол No 4 від 14 червня 2018 року).

Опубліковано: 2019-05-25

Весь випуск

Статті