Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2017. – No 17 (189). – 423, [1] с.

Рекомендовано до друку вченою радою Київської православної богословської академії (протокол No 7 від 19 лютого 2016 року).

Опубліковано: 2019-05-21

Весь випуск

Статті