Поточний номер

№ 20 (192) (2020)

Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії /
ред. штат: д. філос. н., проф. С. В. Руденко (гол. ред.), д. н. із богосл., проф. прот. Олександр Трофимлюк,
д. н. із богосл., проф. прот. Віталій Клос [та ін.]. – [К.], 2020. – № 20 (192). – 311, [1] с.

Рекомендовано до друку вченою радою Київської православної богословської академії (протокол № 3 від 24 грудня 2020 року)

Опубліковано: 2021-07-19

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски